internetechtscheidingsadvocaatgroningen

Samen scheiden


Samen (in goed overleg) scheiden is de optimale vorm van scheiden:

  • de positie van partijen is zelfstandiger
  • het juridische proces verloopt sneller
  • de behandeling door de neutrale gezamenlijke advocaat is kostenvoordeliger
  • het is voor partijen relatief het minst stressvol van alle scenario's

Samen scheiden veronderstelt dat partijen elkaar nog voldoende respecteren om samen tot correcte regelingen te komen die aan ieder van hen voldoende recht doen. Daarvoor is informatie (zoals het gehele financiële vermogen) en correcte onderlinge communicatie nodig. De juridische kant van scheiden is een zakelijke aangelegenheid, waarbij volgens de wet de maatstaven van redelijkheid en billijkheid (goede trouw van de partners onderling) centraal staan.

Redelijke mensen kunnen hun feitelijke wensen en bedoelingen bedenken en kenbaar maken, aan elkaar en hun advocaat-behandelaar, wat betreft de op hen toepasselijke onderwerpen (zie de pagina 'Onderwerpen'). Waar nodig/gevraagd kan ‘to the point’ juridische informatie worden verkregen. Uiteindelijk zorgt de advocaat voor een contract overeenkomstig hun bedoelingen/opgaven: het scheidingsconvenant, en indien van toepassing ouderschapsplan.

Aansluitend wordt de formele echtscheidingsprocedure bij de rechtbank doorlopen. Deze administratieve procedure is geheel schriftelijk en er is dus geen mondelinge behandeling ter zitting. Scheidingsaanvragen op gemeenschappelijk verzoek leiden via de Rechtbank gewoonlijk in vier weken tot de scheidingsbeschikking. Met minderjarig(e) kind(eren) vanaf 12 jaren oud duurt het iets langer vanwege de gelegenheid tot meningsuiting die zij krijgen. Zie de pagina 'Onderwerpen' voor een brochure over kinderverhoor welke u kunt downloaden.
De echtscheiding wordt juridisch definitief door inschrijving van de beschikking (latere vermelding op de huwelijksakte) van de rechtbank in het huwelijksregister van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk geregistreerd is. Gemeentelijke inschrijving geldt ook bij scheiding in geval van geregistreerd partnerschap. Scheiding van tafel en bed wordt daarentegen niet ingeschreven bij de gemeente, maar in het huwelijksgoederenregister van de bevoegde rechtbank. Het huwelijk blijft daarbij in stand.

Mediation:

In gevallen waarin de partijen in het scheidingstraject behoefte hebben aan gezamenlijk overleg met een echtscheidingsadvocaat, biedt Winnips & Schütz Advocaten mediation voor communicatiebegeleiding en neutrale voorlichting.

Mocht het onverhoopt dan nog niet lukken geheel op 1 lijn te komen met elkaar, dan dient realistisch verder voor eenzijdige juridische dienstverlening te worden gekozen, strikt in ieders eigen belang: advies, correspondentie, onderhandeling, procederen.

© sinds 2007 Winnips en Schutz www.winnipsenschutz.nl