internetechtscheidingsadvocaatgroningen

Onderwerpen scheiden


Scheidende partijen moeten zich inspannen het met elkaar op vele aandachtspunten eens te worden, zoals (voor zover van toepassing):

 • Ouderschapsplan aangaande minderjarig(e) kind(eren) (*)
 • Alimentatie voor kind(eren) en eventueel (als voldoende draagkrachtruimte resteert) de aanstaande ex
 • Koopwoning, huurwoning
 • Inboedelverdeling
 • Onderneming/bedrijf
 • Auto, motor, boot, caravan, etc.
 • Dieren
 • Schulden
 • Liquide middelen: Bankrekeningen, contant geld, direct opeisbare geldvorderingen
 • Spaartegoeden, beleggingen, effecten
 • Fiscale tegoeden en betalingsverplichtingen
 • Bijzondere werknemerstegoeden (gratificatie, spaarvormen via de werkgever, e.d)
 • Erfenis, giften
 • Kapitaalverzekeringen (met waarde-opbouw)
 • Gewone risicoverzekeringen zonder waarde-opbouw (WA, ziektekosten, inboedel, etc.)
 • Opgebouwde pensioenrechten, en eventuele andere oudedagsvoorzieningen, zoals lijfrente en bij zelfstandigen fiscale oudedagsreserve (FOR).


(*) Aangaande de kinderen moet worden bepaald welke voorzieningen in hun belang zijn. Voortzetting van gezamenlijk ouderlijk gezag is standaard volgens de Wet, en afwijking is slechts in hele bijzondere situaties mogelijk. Oudere minderjarige kinderen hebben zeggenschap wat betreft hun praktische belangen en ontvangen van de rechtbank bericht dat ze desgewenst hun mening mogen geven (is niet verplicht, en kan desgewenst middels briefje maar ook door persoonlijk met de rechter te spreken).

Een brochure met basisinformatie van de Raad voor de Kinderbescherming voor scheidende ouders vindt u hier: PDF.

Informatie over kindergesprek met de kinderrechter vindt u hier: PDF

Bij vermogensdeling moet primair het correcte uitgangspunt van de verdeling ervan worden vastgesteld: algehele gemeenschap van goederen volgens de Wet (standaard) of afwijkende huwelijkse (of partnerschaps)voorwaarden (ooit opgemaakt bij notariële akte).

Pensioenrechten: Verdeling volgens de wet is standaard. Afwijking is contractueel mogelijk maar vraag u goed af waarom u afstand van uw recht zou willen doen. Click op de volgende link voor de publieksbrochure van het Ministerie van Justitie: PDF.
Het is uiteraard raadzaam z.s.m. volledige schriftelijke informatie over alle opgebouwde oudedagsvoorzieningen te vergaren, ook aanvullende, bijvoorbeeld: lijfrentes voor de oudedag, fiscale oudedagsreserve ondernemers, etc.© sinds 2007 Winnips en Schutz www.winnipsenschutz.nl