internetechtscheidingsadvocaatgroningen

Kosten


1. Samen scheiden (lees ook de noten onderaan de pagina)

a. Met beperkte inhoudelijke behandeling (minimaal verplicht ingeval van minderjarige kinderen), waarbij geen besprekingen en inhoudelijke advisering plaatsvinden. Echtscheidingsmediation kan dus niet tegen het tarief van dit scenario. Besprekingen en inhoudelijk advies kan uiteraard wel, maar dan tegen meerkosten, zie hieronder bij punt 3. Het basistarief (*) is € 500 plus 5 % kantoorkostentoeslag, 21 % btw, en leges aan de Rechtbank. Hierbij bent u het met elkaar eens over de te regelen onderwerpen. Uw feitelijke bedoelingen zijn dus al duidelijk. Deze afspraken worden geformuleerd in het door u zelf op te stellen scheidingsconvenant/ouderschapsplan en worden vervolgens door ons op de juridische correctheid gecontroleerd. Het convenant en ouderschapsplan worden vervolgens met het echtscheidingsverzoekschrift ingediend bij de Rechtbank. Zo worden alle regelingen direct bekrachtigd door de Rechtbank. Dit scenario zal dienen te worden gevolgd indien er minderjarige kinderen zijn die uit het huwelijk zijn geboren, omdat dan een wettelijk verplicht ouderschapsplan moet worden opgesteld dat onderdeel uitmaakt van het echtscheidingsconvenant. Controle is dan noodzakelijk omdat bij een onjuist ouderschapsplan, de Rechtbank het echtscheidingsverzoek niet in behandeling neemt.

b. Zonder inhoudelijke behandeling (alleen mogelijk bij huwelijk zonder minderjarige kinderen). Indien men uitdrukkelijk zonder enige inhoudelijke dienst (geen besprekingen, geen inhoudelijk advies, geen controle van convenant) wenst te scheiden, geldt het tarief (**) van totaal € 400 plus 5 % kantoorkostentoeslag, 21 % btw en leges Rechtbank.

c. Voorfinanciering: In geval van eenvoudige behandelscenario's dienen de totale verschuldigde kosten voor aanvang van de werkzaamheden te worden voldaan.

2. Ontbinding van geregistreerd partnerschap

In geval van ontbinding van geregistreerd partnerschap op gezamenlijk verzoek, zonder gerechtelijke procedure, gelden dezelfde voorwaarden en tarieven als vermeld bij de verschillende behandelscenario's voor echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, maar dan zijn uiteraard geen bijkomende leges van de rechtbank verschuldigd.

3. Meerwerk in geval van samen scheiden

Voor bewerkelijker gezamenlijke echtscheidingen en ontbindingen van geregistreerd partnerschap dan de voornoemde eenvoudige scenario`s wordt voor de tijd die wordt besteed aan de werkzaamheden die buiten de werkzaamheden van de eenvoudige scenario`s vallen (zoals besprekingen en inhoudelijke advisering), een uurtarief van € 190 met 5% kantoorkostenvergoeding, en 21% btw, per aan die extra werkzaamheden besteed uur in rekening gebracht, naast het voornoemde basistarief voor de standaardwerkzaamheden. Bij dit scenario met uitgebreidere inhoudelijke behandeling zal een voorschot worden gedeclareerd bij aanvang van de werkzaamheden, tenminste gelijk aan het vaste tarief voor beperkte inhoudelijke behandeling (zie bovenaan).

4. Eenzijdige rechtsbijstand t.b.v. 1 partij


Op basis van het uurtarief € 190 en 5% kantoorkostentoeslag over het honorarium, plus 21% btw.

5. Gefinancierde rechtsbijstand ('op toevoeging')

In geval van inkomen en vermogen onder bepaalde wettelijke financiële grenzen bestaat recht op (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van de advocaat door de overheid. Op die basis kan Winnips & Schütz Advocaten ook werkzaamheden verrichten. Voor primaire informatie over subsidievoorwaarden en de actuele tabel met de eigen bijdragen, zie subsidie.

Noten:

(*) Het gegeven basistarief geldt dus voor ongecompliceerde snelle scenario's, geheel via e-mail en post. De opdrachtgevers hebben dan aan de hand van de onderwerpenlijst samen al serieuze doch nog herroepelijke conceptafspraken ontworpen ter laatste controle door de advocaat. Hier worden deze beoordeeld op de juridische correctheid. Bewijsstukken van inkomen en vermogen hoeven daarbij in beginsel niet geleverd/gecontroleerd te worden. Intensievere begeleiding betekent passende meerkosten.
(**) Er wordt dan niets anders gecontroleerd dan de identiteiten van partijen), de kennelijk eensgezinde opdracht van partijen, de datum en plaats van huwelijk of partnerschap, en het toepasselijke vermogensregime (gemeenschap, voorwaarden).

Disclaimer: Uiteraard kunnen wij in dat 'doe-het-inhoudelijk-geheel-zelf' scenario nimmer klachten en aansprakelijkheid aanvaarden voor inhoudelijke aspecten van uw scheiding. Na scheiding eventueel opkomende problemen, bijvoorbeeld over een onverdeeld vermogensbestanddeel of alimentatie, zouden dan alsnog door hen dienen te worden opgelost. Overweegt u alles dus zeer zorgvuldig voordat u tot een minimale opdracht zou besluiten.© sinds 2007 Winnips en Schutz www.winnipsenschutz.nl