internetechtscheidingsadvocaatgroningen

Introductie


Echtscheiding verloopt via advocaat en rechtbank.

Bij beëindiging van geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden is het mogelijk zonder rechtbanktraject te scheiden, maar uitsluitend wanneer de partners samen geen minderjarig kind hebben. De advocaat zorgt voor een convenant (op basis van huiswerk van partijen) en kan dan met zijn advocaatverklaring over het convenant direct de gemeente verzoeken de scheiding te registreren. Het convenant wordt niet naar de gemeente gezonden.

Indien de geregistreerde partners juridisch wel samen een of meer minderjarig kind hebben, is het voor hen wettelijk verplicht een deugdelijk ouderschapsplan te laten overleggen aan de rechtbank, en zal hun scheiding net als bij echtscheiding via de rechtbank moeten verlopen.
Het heet dan ontbinding van geregistreerd partnerschap.

Hoe meer de partijen samen in goed onderling overleg kunnen regelen, des te vlotter de juridische afronding en formaliteiten zullen verlopen, en des te beperkter de kosten kunnen blijven. Omgekeerd: Hoe meer onenigheid en discussie partijen hebben, des te langer en stressvoller hun scheidingstraject zal zijn, en de kosten zullen flink hoger uitvallen (op uurtarief).

Een grote categorie scheidende paren blijkt in staat te zijn samen tot redelijke en billijke regelingen van de gevolgen van hun scheiding te komen. Hun bedoelingen worden opgenomen in een bewijsakte, het (echt)scheidingsconvenant, en als zij samen ouders zijn van een of meer minderjarig kind ook een ouderschapsplan. Aansluitend wordt de formele echtscheidingsprocedure bij de rechtbank doorlopen (ook in geval van ontbinding van geregistreerd partnerschap, en scheiding van tafel en bed). Deze dan zuiver administratieve procedure is geheel schriftelijk en er is dus geen mondelinge behandeling ter zitting. Scheidingsaanvragen op gemeenschappelijk verzoek leiden via de Rechtbank gewoonlijk in circa vier weken tot de scheidingsbeschikking. Met minderjarig(e) kind(eren) vanaf 12 jaren oud duurt het iets langer vanwege de gelegenheid tot meningsuiting die zij krijgen. Zie de pagina 'Onderwerpen' voor een brochure over kinderverhoor welke u kunt downloaden.
De echtscheiding wordt juridisch definitief door inschrijving van de beschikking (latere vermelding op de huwelijksakte) van de rechtbank in het huwelijksregister van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk geregistreerd is. Gemeentelijke inschrijving geldt ook bij scheiding in geval van geregistreerd partnerschap. Scheiding van tafel en bed wordt daarentegen niet ingeschreven bij de gemeente, maar in het huwelijksgoederenregister van de bevoegde rechtbank. Het huwelijk blijft daarbij in stand.

In goed onderling overleg 'samen' scheiden heeft dus praktisch de voorkeur, uiteraard zeker als men een of meer minderjarig(e) kind(eren) heeft die gebaat zijn bij zoveel mogelijk stabiliteit in de gespannen ouderlijke situatie.

Maar wanneer overeenstemming onverhoopt niet haalbaar zou blijken, moet zo snel mogelijk en daadkrachtig eenzijdige rechtsbijstand worden gestart ten behoeve van de belanghebbende, die dan enig opdrachtgever is van een eigen advocaat. De andere partij kan zich dan ook tot een eigen advocaat wenden voor strikt persoonlijke rechtshulp en debat.

© sinds 2007 Winnips en Schutz www.winnipsenschutz.nl