internetechtscheidingsadvocaatgroningen

FAQ-veelgestelde vragen


  1. Wij willen samen scheiden. Hoe pakken we dat aan ?

  2. Moeten we zelf het scheidingsconvenant maken ?

  3. Kan voor de echtscheiding al een bod worden gedaan op een nieuwe koopwoning ?


1. Het komt erop neer dat u samen alle aspecten van uw huishouding/gezin zult dienen te inventariseren en daarover zoveel mogelijk praktisch eensgezind zien te worden. Verzamel en orden dus samen de hele administratie. En aangaande eventuele minderjarige kinderen zult u als scheidende ouders in hun belang met elkaar, en bij tienerkinderen met hun inspraak, tot redelijke praktische afspraken moeten zien te komen omtrent de verdere opvoeding en verzorging. Het ouderschapsplan moet (wettelijk verplicht) worden overgelegd aan de rechtbank via advocaat.


2. Nee, u bent geen scheidingsadvocaat. Maar u dient zoals hierboven gezegd wel 'uw 'huiswerk' heel zorgvuldig te doen. De advocaat-behandelaar kan en mag immers niet zelf feitelijke uitgangspunten voor u bedenken. De door u beoogde afspraken worden met een nuchtere kritische blik bezien zodat evidente fouten of onredelijkheid uit het scheidingsconvenant blijven. U bent zelf eindverantwoordelijk wanneer u eenmaal uw akkoord heeft gegeven voor de regelingen die op basis van uw opgaven (feiten en bedoelingen) zijn verwerkt in de finale akte van convenant en (indien van toepassing) ouderschapsplan.


3. Nieuwe koopwoning: Bieden op en kopen van een nieuwe woning is -ook tijdens de scheidingsprocedure- zelfstandig mogelijk door de belanghebbende. Die hoeft daarvoor dus niet de toestemming van de ander te hebben (als bedoeld in art. 1:88 Burgerlijk Wetboek). De ander wordt door zo'n koopovereenkomst tijdens huwelijk niet van rechtswege mede-contractant. Hypothecaire financiering kan echter niet zonder medewerking van beiden worden rondgemaakt voor de echtscheiding. Opletten dus wat u precies contracteert.

Terug naar boven© sinds 2007 Winnips en Schutz www.winnipsenschutz.nl