internetechtscheidingsadvocaatgroningen

Eenzijdig aanvragen


Wanneer consensus (overeenstemming) met de ander niet haalbaar blijkt, is daadkrachtige eenzijdige rechtsbijstand nodig om (kans te maken) de gewenste resultaten te bereiken, althans resultaat waar recht op bestaat.Het advies luidt om in gevallen van slechte verstandhouding of passiviteit van de andere partij niet lang te wachten met eenzijdige (advocaat)rechtsbijstand in te roepen, want uiteraard kan verloren tijd (en vaak geldt dat ook voor geld) niet meer worden goedgemaakt.

Er kunnen aan de rechtbank voor bepaalde urgente onderwerpen, zoals wonen, toevertrouwing van minderjarig kind, partner- en kinderalimentatie, voorlopige voorzieningen worden aangevraagd bij de rechtbank (een soort scheidingskortgeding). Die voorlopige beslissingen van de rechter gelden tot de echtscheidingsdatum, en geven orde, voorlopige zekerheid en dus een stuk rust. Het regelen van de hele situatie vanaf de latere juridische scheiding komt aan de orde in/tijdens de bodemprocedure. Ook tijdens rechtbankprocedures blijft de mogelijkheid van contractuele regelingen tussen partijen gewoon bestaan.

In rechtbankprocedures gelden tegenwoordig vrij strakke termijnen om redelijke voortgang te verzekeren.Discussie gaat vooraf aan regeling. Maar gebrek aan kennis, misverstanden, wantrouwen en onredelijk gesteggel leiden slechts tot meer spanningen en tijdverlies, en mogelijk zelfs een (terecht) gevreesde 'vechtscheiding'.© sinds 2007 Winnips en Schutz www.winnipsenschutz.nl