internetechtscheidingsadvocaatgroningen

Home


Geachte bezoeker,

Welkom op deze speciale themawebsite van Winnips & Schütz Advocaten, betreffend deskundige advocaatbehandeling van scheidingen, bedoeld voor inwoners van Groningen, arrondissement van de rechtbank Noord-Nederland, behandellocatie Groningen (o.a. Groningen, Delfzijl, Veendam, Winschoten), die gemeenschappelijk willen scheiden of eenzijdige rechtsbijstand voor zichzelf krijgen.

De volgende scheidingsdiensten worden geboden, traditioneel en in geschikte gevallen desgewenst internetmethode:

  • Strikt neutrale behandeling van scheidingsaanvraag op gemeenschappelijk verzoek van beide echtgenoten of geregistreerde partners, desgewenst met mediation.

  • Eenzijdige begeleiding, dus strikt partijdig voor 1 partij-opdrachtgever. Dit kan betreffen min of meer scherpe situaties op tegenspraak (belangenconflict met discussie, zo nodig op zitting bij de rechter), maar ook de gevallen waarin de andere partij geheel passief blijft, of stapsgewijs een eigen advocaat raadpleegt.


    Leest u a.u.b. aandachtig de geboden basisinformatie door. Als u de knoop heeft doorgehakt het juridische traject te starten, kunt u met toelichting offerte voor uw concrete situatie aanvragen, en/of een eerste afspraak maken via de Contactpagina en aanvraagformulier.

  • © sinds 2007 Winnips en Schutz www.winnipsenschutz.nl